Personoplysninger

Hermanhus Vaskeriforening

Brug af personoplysninger

Henset til persondataforordningen, skal vaskeriforeningen hermed orientere om, at vaskeriforeningen som grundlag for medlemskab af foreningen er i besiddelse af følgende personoplysninger om vaskeriets brugere:


  Navn


  Adresse


For de brugere, som har ønsket det, er vi yderligere i besiddelse af oplysning om:


  E-mailadresse


  Telefonnummer


Formål


Vaskeriforeningen bruger ovenstående oplysninger i forbindelse med udarbejdelse af medlemsoversigt i vaskeriet, opkrævning af årligt kontingent samt almindelig korrespondance med brugerne.


 

Sletning


Vaskeriforeningen sletter personoplysninger omkring en bruger, når det kommer vaskeriforeningen til kundskab, at brugeren ikke længere er medlem af vaskeriforeningen.


Kontakt


Ved spørgsmål eller anden tvivl om vaskeriforeningens brug af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vaskeriforeningens bestyrelse Povl Anker Andersen, Svend Baggesen, Rasmus Tinning eller Amanda Christiansen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen