Bestyrelse

Hermanhus Vaskeriforening

Bestyrelse

Kontaktoplysninger


Vaskeriforeningens e-mail: vaskeriforeningenhermanhus@gmail.com.


Siden årsmødet i Vaskeriforeningen i 2014 har bestyrelsen bestået af


Formand Svend Baggesen, Herman Triers Plads 7, 3.th , tlf.: 5357 0366

 

Kasserer Povl Anker Andersen, Herman Triers Plads 7, 4.th, tlf.:  2029 0232


Sekretær Rasmus Tinning , Kleinsgade 6, st., tlf.: 6010 8807


Organisation


Vaskeriforeningen blev først stiftet som forening i 2010, men før stiftelsen eksisterede den som en interessegruppe under Beboerrepræsentationen. For at sikre mod sammenblanding af lejernes samlede interesser og vaskeriets blev det besluttet at skabe en selvstændig platform for vaskeriet: den selvstændige organisation Vaskeriforeningen Hermanhus.


Vaskeriforeningens grundlag er Vedtægter for Vaskeriforeningen Hermanhus. Af vedtægterne fremgår det hvilke rettigheder medlemmerne har og hvordan der træffes beslutninger i fællesskabet. Hovedlinjen i vedtægterne er, at alle væsentlige beslutninger træffes af årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.


På årsmødet fastsættes kontingentet og der vælges en bestyrelse, som står for driften af vaskeriet og gennemførelsen af de beslutninger årsmødet har truffet. Navne og kontaktoplysninger på den nuværende bestyrelse fremgår ovenfor.


Fortegnelse over vaskeriforeningens brugere er ophængt i vaskekælderen.