Brugerstatus i vaskeriet

Hermanhus Vaskeriforening

Brugerstatus i vaskeriet

Senest opdateret 12.07.2018   


Alle lejere kan tilmelde sig og blive brugere af vaskeriet. Det koster for tiden kr. 700 om året i kontingent til Vaskeriforeningen. Kontingentet for det kommende år opkræves pr. 1. januar. Hvis du tilmelder dig efter den 1. juli i året skal du kun betale for ½ år – så koster det 350 kr.


Du tilmelder dig ved at indbetale kontingentet på kr. 700 kr. til Vaskeriforeningens konto i Lån & Spar Bank: 0400 401 10 01 535. Ved overførslen skal dit navn, husnummer samt etage og side fremgå. Når du er ny i vaskeriet skal du også betale et depositum for den nøgle du skal have udleveret for at få adgang til vaskekælderen. Depositum er på kr. 250, som du skal indbetale sammen med kontingentet.


Hvis du fraflytter eller vælger ikke at fortsætte som medlem beder vi dig aflevere nøglen med en kort besked om at du stopper, og lægge det i BBR's postkasse, som hænger i kælderen, indgangen ved siden af vaskeriet. Husk også at vedlægge dit kontonummer, så du kan få dit depositum retur. 


Kontakt vaskeriforeningens kasserer Povl Anker så du kan få udleveret en nøgle og få de informationer af praktisk art, som du behøver for at komme i gang. Du vælger selv om kontakten sker pr. mail (vaskeriforeningenhermanhus@gmail.com), på telefon (+45 2029 0232) eller ved henvendelse på adressen - Se  Vaskeriforeningen/Bestyrelse. Vi anbefaler dig samtidig, at du under alle omstændigheder giver foreningen din mailadresse. Det vil lette kommunikationen mellem bestyrelsen, dig og de øvrige brugere.
I dokumentet Regler for kontingentbetaling kan du læse de  vedtagne retningslinjer for hvordan kontingentet fastsættes og opkræves.


Det opkrævede kontingent bruges til følgende formål:

18 % til administrative og organisatoriske omkostninger

40 % til service- og lokaleudgifter

42 % til hensættelser til nye maskiner