Nytårsbrev

Hermanhus Vaskeriforning

Nytårsbrev

København 1. januar 2018Kære vaskerimedlemmer, vi vil fra bestyrelsen gerne ønske alle et rigtig godt nytår.


Selv om der stadig er eftervirkninger efter byggerodet, er vi ved at være tilbage ved normal drift.

Lige nu venter vi på, at aftrækket fra tørretumblerne bliver bragt i orden. Det er meningen, at aftrækket skal føres direkte ud gennem væggen. Det er en opgave udlejer står for, og de havde faktisk lovet, at det blev klaret inden nytår.

Af og til er der maskiner, nok mest vaskemaskine nummer et, der går i stå midt i vasken. Det skyldes som regel manglende vandtilførsel, og at den anden maskine så snupper alt vandet. Maskinen kan normalt startes igen ved at man trykker på startknappen, men selvfølgelig betyder det forsinkelse af vasken.

Ved forsinkelser er det vigtigt, at man får en aftale med den næste om, at det er i orden, og hvis det ikke er i orden, fordi den næste ikke kan udsætte sin vask til senere, må man respektere det, afbryde sin vask og selv vaske videre på et senere tidspunkt.

Man må huske på, at vaskeriet er lejernes. Udlejer har stillet vaskerummet til rådighed for vaskeriforeningen, men driften, fornyelse af maskiner og så videre står vi selv for. I fællesskab!

Derfor skal vi vise hensyn til hinanden og sørge for at vores vaske kan gennemføres inden for den tid, der er til rådighed, og altså lave aftale med efterfølgeren, hvis der er problemer.

Respekt og god tone er en selvfølge, men der har desværre været eksempler på, at enkelte ikke har forstået dette.


Ved sidste årsmøde lykkedes det ikke at få valgt en suppleant til bestyrelsen. Fremmødet var alt for ringe. I bestyrelsen får vi ind imellem en fornemmelse af, at medlemmerne tror at vaskeriforeningen er en service udlejer stiller til rådighed, lige som viceværthjælp, trappevask og snerydning og alt muligt andet, når man bor til leje.

Sådan er det ikke. Vaskeriforeningen er lejernes forening og dermed lejernes ansvar.

Vi tre i bestyrelsen, Rasmus, Povl og jeg selv, har efterhånden siddet i bestyrelsen i mange år, og trænger ærlig talt til at blive afløst, måske ikke alle tre på én gang, men i hvert fald inden for ikke alt for mange år.

Det er derfor vigtigt at rigtig mange møder op til årsmødet til foråret. Begynd allerede nu at overveje, om det ikke var noget med et par år i bestyrelsen. Det behøver jo ikke være et job for livet, og faktisk er det ikke særlig indviklet. Hvis nogen har mod på det, så kontakt os allerede nu.


Vaskeriet kører som skrevet faktisk rigtig godt. Vi har efterhånden fået sparet så mange penge op, at vi har råd til at forny maskinerne, når de ikke kan mere. Indtil da har vi glæde af vores serviceaftale med Electrolux, som kommer med kort varsel, når der er driftstop.


Husk at vaskeriet også er et mødested.

Et sted, hvor man kan få snakket lidt med andre beboere i ejendommen, og det er jo heller ikke en ringe funktion og endnu en grund til at holde liv i lejernes vaskeri.


Godt nytår

Rasmus, Povl og Svend