Beboerrepræsentation

Hermanhus

Beboerrepræsentation (BBR)

CVR nr. 33417314.

 


 

Nyheder:

 

Spørgeskema til beboerne 15-05-2018

Download

 

Præsentation af beboerundersøgelsen

Læs mere...

 

Seneste referat af BBR møde

Læs referat...

 

Referater af alle BBR møder

Se arkiv...

 

Beboerorganisationens opgave

 

Beboerrepræsentationens primære opgave er at repræsentere lejerne over for udlejeren. Dette sker ved regelmæssige møder. Repræsentanterne vælges en gang om året på årsmødet.

 

Repræsentanter

 

Kai Sigurd Mølgaard, kontaktperson.              

Herman Triers Pl. 7, 1. th. Tlf. 4078 4748, mail: kaimoelgaard@gmail.com

kaimoelgaard@gmail.com

 

Sunniva Karstoft

Kleinsgade 6, 4. Tlf. 2681 8413

 

Regler for beboerrepræsentationen (BBR) er fastsat i lejeloven.

 

Bidrag til BBR andrager pt. 35 kr. pr måned pr. lejemål. Bidraget fastsættes på det årlige beboermøde, der skal afholdes inden udgangen af marts.

 

BBR Hermanhus er tilsluttet Lejernes LO.

Medlemsblad/Nyhedsside VI LEJERE kan læses på http://vi-lejere.dk