Årsmøde i Vaskeriforning

Hermanhus Vaskeriforening

Årsmøde 2018

Referat af Årsmøde i Vaskeriforeningen 19. marts 2018


1. Valg af mødeleder.

Lene Grønfeldt valgt.


2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for året der gik

Beretningen var sendt ud på forhånd. Den blev godkendt.


3. Godkendelse af vaskereglement.

Det nye reglement blev godkendt. Det gælder fra 1. april. Der kommer opslag om det.


4. Godkendelse af regnskab

Povl Anker Andersen gennemgik regnskabet. Han foreslår desuden en lineær afskrivning af de nye maskiner på 10 år. Regnskabet blev godkendt.


5. Godkendelse af regler for kontingentopkrævning.

Reglerne for kontingentopkrævning forsætter uændret 2018.


6. Andre forslag til behandling.

Der var ingen andre forslag.


7. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet fortsætter med at være 700 kr. i 2018. Dog forhøjes depositum for nøgle til 250 kr. Kontingentet blev godkendt.


8. Valg af bestyrelse

Følgende blev valgt: Svend Baggesen, Amanda Christiansen, Povl Anker Andersen og Rasmus Tinning


9. Valg af kritisk revisor

Kai Mølgaard


10. Eventuelt

Det blev forslået at opfordre Akelius til at informere de nye beboere om, at der er et vaskeri.


Bilag til dagsordenens punkter (.pdf)